Banner danh muc tin tuc

Vespa Sprint S 125

 • Vespa Sprint S 125
 • Vespa Sprint S 125
 • Vespa Sprint S 125
 • Vespa Sprint S 125
 • Vespa Sprint S 125
Blue Audace

 • Vespa Sprint S 125
 • Vespa Sprint S 125
 • Vespa Sprint S 125
 • Vespa Sprint S 125
 • Vespa Sprint S 125
Yellow Sole

 • Vespa Sprint S 125
 • Vespa Sprint S 125
 • Vespa Sprint S 125
 • Vespa Sprint S 125
 • Vespa Sprint S 125
Grey Materia

 • Vespa Sprint S 125
 • Vespa Sprint S 125
 • Vespa Sprint S 125
 • Vespa Sprint S 125
 • Vespa Sprint S 125
Black Opaco

Verde Tenace

Arancio Tramonto

Nero Opaco

4.5 11

Giá xe: 79,800,000 VNĐ

Chi tiết liên hệ: 0936496399

ĐẶT XE TRỰC TUYẾN
YÊU CẦU TƯ VẤN:

  Nội dung của Vespa Sprint S 125